NextStepSelling

Next Step Selling

Betere resultaten voor zowel de klant als de verkoper. Dat is waar Next Step Selling™ zich op richt. Uitgangspunten van de verkoopmethodiek vormen dan ook de win-win principes. De aanpak maakt als eerste een onderscheid tussen het denken en doen van de verkoper. Het doen is datgene wat de klant ervaart. Het denken vindt binnen de verkoper plaats.

Per fase is hij zich steeds bewust van de fasen die binnen het verkoopproces volgen. Binnen de fase waarin hij zich op dat moment bevindt, anticipeert hij op wat gaat komen. Verrassingen waaronder bezwaren worden zo voorkomen en het resultaat vergroot.

Een step-up-pakket met diverse verkoopondersteunende materialen zorgt ervoor dat het geleerde direct in de praktijk valt toe te passen.


Gratis workshop Next Step SellingEn maak met uw team zo kennis met Next Step Selling